Nemocnice a ústavy sociální péče

Hlavní přínosy inteligentního domu pro nemocnice, ústavy sociální péče a další zařízení

  1. Úspora energie. Více vytápěných pokojů a dalších prostor dává větší možnosti ke snížení nákladů na topení. Bez centrálního řízení vytápění bývá teplotní nepohoda řešena otevřením okna, spíše než ztlumením radiátorů, a v pokojích bývá navzdory horšímu komfortu pro pacienty stejná teplota po celý den i noc. Zároveň bez něj nebývá důsledně tlumeno topení v prostorách, které se v dané době nevyužívají.
  2. Větší komfort pro pacienty i pro personál. Inteligentní dům v každém pokoji zajišťuje teploty podle teplotního kalendáře zvoleného pro daný pokoj. Regulace vytápění přináší pacientům mnohem lepší tepelnou pohodu a skutečně odpovídá jejich dennímu režimu a potřebám. Centrálně řízené vytápění přináší výhodu spolehlivosti a šetří čas pro ošetřující personál.
  3. Instalace systému za provozu. Celý systém, včetně monáže a kabeláže, je možné instalovat za plného provozu objektu, a to i v zimě.
  4. Přesné údaje o nákladech o vytápění. Inteligentní dům poskytuje přesné údaje o spotřebě tepla a náročnosti vytápění. Z nich je mimo jiné možné zjistit, kde dochází k největším ztrátám tepla, a ty pak odstranit cíleným zateplením.

Jak inteligentní dům pro nemocnici funguje?

Dům se systémem Kobra®

Každá místnost je vytápěna nezávisle a individuálně. K tomu slouží čidlo a řízené ovládání ventilu topení. Informace jsou předávány technologickému procesoru, který je propojen se zvoleným počítačem. Pomocí tohoto počítače lze sledovat a nastavovat teploty místností dle zvolených teplotních režimů. Teplotní režimy je snadné nastavit podle potřeb pacienta v daném pokoji či způsobu užití místnosti. Systém pak každou místnost vytápí podle zadaného teplotního režimu a zvoleného teplotního kalendáře a pokud se nezmění používání prostoru či potřeby uživatele, nevyžaduje systém žádné další úkony.

Systém je možné připojit na internet a ovládat i ze vzdáleného místa.

Co pro vás zajistíme?

  • návrh systému, podrobou kalkulaci
  • dodávku veškeré potřebné technologie
  • dodávku softwaru včetně rozšíření a modifikace podle vašich potřeb
  • montáž a instalaci systému
  • zaškolení a servis

0