Developeři

Architekti zajišťují projektovou dokonalost, náš systém ekonomickou úspornost, což jedno s druhým zvyšuje komerční zajímavost prodávaných objektů.

Názory odborníků z různých technických odvětví se shodují: Moderní architektura se dnes v podstatě neobejde bez systémů inteligentních budov. (R. Kaloč - Project Manager Xcomfort, Moeller Elektrotechnika, s. r. o)

Nabídněte klientům rychlejší návratnost investice

Kobra® systém: při minimálním zvýšení nákladů roste atraktivnost objektu, který jednak šetří životní prostředí, a zároveň přináší investorovi nižší provozní náklady v budoucnosti.

V tomto i v minulém roce byla rovněž zaznamenána zvýšená poptávka zákazníků po systémech inteligentního řízení vytápění budov. To by mělo podpořit inovace a odrazit se  v nabídce developerů.

Informace o způsobu vytápění a nákladech na celoroční spotřebu tepla v domě hraje důležitou roli v rozhodování investorů, zda se jim koupě a provoz stavby vyplatí. Vzhledem k rekordním cenám energií a jejich dalšímu předpokládanému růstu se energetická nenáročnost stává jasnou prioritou, a to zejména pro budoucí majitele hotelů, pensionů. V závislosti na rozsahu stavby slibuje systém Kobra® návratnost investice v průběhu 2 – 3 let. Developer zároveň získává možnost nabídnout jedinečnou přidanou hodnotu. Systém Kobra® patří mezi nové technologie, které přinášejí zodpovědnost vůči životnímu prostředí a ekonomický prospěch.

Komfort, jednoduchost, jeden systém pro řízení všech technologií

Zákazníky však nezajímá pouze finanční stránka problematiky vytápění, ale také jejich tepelný komfort. Kobra® systém nabízí obojí bez nutnosti každodenní obsluhy otopných těles. Systém se ovládá pomocí intuitivního a elegantního řešení: dotykovou obrazovkou umístěnou v centrální části domu nebo bytu. Poslední novinkou je ovládání vytápění přes internet.

Řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám

Nároční zákazníci ocení možnost doprogramovat ovládání jiných funkcí v bytě či domě: ovládání žaluzií, odvlhčování nebo naopak závlaha vegetace, kontrolování bazénové technologie, simulace přítomnosti v objektu atd.

K dosažení ideálního řešení je dobré přistupovat k developerským projetům interdisciplinárně: zahrnout inteligentní systémy řízení již do procesu plánování stavby architektem. V případě Kobra® systému je tomu nejinak, jednoduchá instalace Kobry® však nebrání přijetí inteligentního systému řízení vytápění v jakékoliv fázi projektu, vhodná je  i při rekonstrukcích.

Hezký dům bez inteligentní technologie je jako počítač s dobrým designem, ale bez fungujících programů. Na to, jak počítač vypadá se s libostí koukáme při jeho koupi, ale většinu času se potom rozčilujeme uvnitř ve špatných programech. Dopřejte svým zákazníkům moderní, fungující mikrosvět.