Prodejci alternativních zdrojů energie

Řízení činnosti alternativních zdrojů tepla a kotle

Pokud vyrábíte či dodáváte alternativní zdroje energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární panely a jiné, jistě dobře znáte možnostmi zapojení těchto sytémů do regulační soustavy. Žádný otopný systém se zatím v našich podmínkách neobejde bez klasického zdroje tepla, ať už na pevné, kapalné či plynné palivo. K překlenutí teplotních špiček v obdobích hlubokého mrazu je třeba instalovat v obytných budovách některou formu známého kotle. Proto je dobré, aby byly alternativní zdroje i kotel zapojeny do systému řízení, který rozhoduje o momentální vhodnosti jeho použití. Řídicí systém Kobra® nabízí úsporu peněz a energie pomocí koordinace zdrojů tepla tak, aby výroba a spotřeba energie na vytápění měly nejnižší možné náklady. Zároveň šetří energii přednastavením teplotních kalendářů a možností regulace jednotlivých místností zvlášť.

Jednoduchá instalace, příjemné ovládání

Systém Kobra® je složen z teplotních čidel, regulačních hlavic a technologického procesoru, umístěného uvnitř dotykového displeje, pomocí něhož se vše řídí. K prvotnímu nastavení ani dalšímu ovládání není třeba PC. Systém lze však také ovládat dálkově přes internet či mobilní telefon. Propojení procesoru, hlavic a čidel je provedeno prostřednictvím dvou drátů, instalace zařízení je nenáročná, proveditelná kterýmkoliv elektrikářem.

Kobru je možné zavádět při výstavbě nových budov jakékoliv funkce či instalovat dodatečně do již zabydlených domovů, hotelů, ubytoven, administrativních i výrobních prostor.

Moderní architektura se v dnešní době neobejde bez systémů inteligentních budov, jejichž nedílnou součástí je využívání přírodních zdrojů tepla a také jejich koordinace. Proto je Kobra® nezbytným partnerem ve vašem podnikání.

Spolupráce s Kobrou® je bussines, který přináší prospěch všem zúčastněným stranám: Řízení se neobejde bez zdrojů tepla a zdroje tepla bez řízení.