Záludnosti v dotacích

Jako u mnoha jiných dotačních programů i Zelená úsporám v sobě obsahuje některé, na první pohled skryté, podmínky, které mají podstatný vliv na rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace. Tyto záludnosti neobjevíte snadno ani na stránkách Zelená úsporám, kompletní informace nemají však ani mnozí poskytovatelé alternativních zdrojů vytápění. Je proto dobré spolehnout se na zkušené a dobře informované dodavatele.

Zde jsou některé z podstatných podmínek ovlivňujících poskytnutí dotace:

  • V případě instalace tepelného čerpadla do novostavby byla zrušena podmínka maximální měrné potřeby tepla, tepelné čerpadlo je tedy možné instalovat do jakékoli novostavby (do 31.12.2010). Od 1. ledna 2011 bude dotace na tepelné čerpadlo poskytnuta v případě, kdy měrná roční potřeba tepla nepřesáhla hodnotu 50 kWh/m2 podlahové plochy. Bude tedy třeba ověřit si energetickou náročnost domu už při přípravě projektu.
  • Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena regulací zohledňující vnější a vnitřní teplotu – jedna z podmínek, kterým neinformovaný zájemce nevěnuje velkou pozornost. Některá čerpadla přitom nemají regulaci ve standardním vybavení vůbec, jiná disponují pouze ekvitermní regulací zohledňující venkovní teplotu, ale už ne teplotu v jednotlivých místnostech a tedy skutečnou potřebu vytápění. Pro splnění podmínky vybavení regulací dle vnější i vnitřní teploty je optimálním řešením zastřešení celého systému vytápění technologií KOBRA®. Nejen že splníte podmínku pro získání dotace, ale dosáhnete tak dalších zajímavých úspor při vytápění (v průměru kolem 20 %).
  • Na rozdíl od předchozích dotačních programů už dotace na tepelné čerpadlo není odmítána v případech, kdy je dům možné napojit na plynové vytápění.
  • U investice do solárních panelů je nutné dosáhnout minimálního výkonu soustavy a to minimálního ročního předpokládaného zisku energie 1500 kWh (u rodinného domu), resp. 1000 kWh (u bytové jednotky).

Toto jsou jen některá vybraná omezení pro přidělení dotace. Každý dům s sebou ale může přinášet některé specifické nejasnosti, jejichž posouzení bude v konečné fázi na úřednících Státního fondu životního prostředí.

Naše doporučení: vyplňte nejprve společně s námi žádost o dotaci ještě před zahájením investice, ať máte jistotu, že dotaci skutečně obdržíte. Po schválení dotace můžeme obratem začít pracovat právě na vaší zakázce.