Tepelné čerpadlo nebo solární panely?

Rozhodujete se, který zdroj alternativního vytápění zvolit pro svůj dům? Zde jsou naše zkušenosti a hlavní výhody a nevýhody tepelných čerpadel a solárních panelů. Podle parametrů domu a životního stylu zákazníka mohou někdy být výhodnější tepelná čerpadla, jindy solární panely a někdy kombinace obou technologií.

Výhody tepelného čerpadla:

  • Z našich zkušeností zatím nejvhodnější zdroj topení při srovnání výše nákladů, dosažených úspor, vlivu na životní prostředí a náročnosti obsluhy
  • Výhodnější tarif na elektřinu využitelný i pro ostatní elektrické spotřebiče v domácnosti
  • Tepelné čerpadlo země/voda má vyšší celoroční účinnost, typ vzduch/voda má výhodu v nižších pořizovacích nákladech

Nevýhody tepelného čerpadla:

  • U čerpadel země/voda vyšší pořizovací náklady dané zemními vrty, u čerpadel vzduch/voda nižší účinnost v zimním období
  • V případě pořízení tepelného čerpadla do novostavby bude od 1.1.2011 pro přiznání dotace třeba splnit parametr měrné potřeby tepla do 55 kWh/m2 (do 31.12.2010 bez omezení)

Výhody solárních panelů:

  • Energie, která je zadarmo – kromě počáteční investice minimální náklady na provoz
  • Ideální pro ohřev TUV v letním období nebo pro vytápění rodinných bazénů
  • Při zajištění řízení systémem Kobra možnost lepšího využití i při vytápění domu (v přechodných obdobích)

Nevýhody solárních panelů:

  • Nedostatečná účinnost během hlavní topné sezóny (tj. v zimě), kdy je topení nejvíce potřeba. Je tedy třeba ho kombinovat s dalším hlavním zdrojem tepla.

Každopádně s KOBROU® ušetříte při jakékoli technologii. A zároveň budete mít doma příjemný komfort a tepelnou pohodu.