Nabídka ADP CZ

Společnost ADP CZ, a.s., je připravena poskytnout své odborné know-how a potřebný servis všem zájemcům o alternativní zdroje vytápění. Byli jsme zařazeni do oficiálního seznamu odborných dodavatelů, takže každý náš zákazník může využít dotací z programu Zelená úsporám.

Služby a produkty, které ADP CZ poskytuje svým klientům v rámci programu Zelená úsporám:

  • Prodej, instalace a servis tepelných čerpadel
  • Prodej, instalace a servis solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody i vytápění
  • Prodej, instalace a servis akumulačních nádrží

Dodáváme především výrobky zařazené do seznamu schválených technologií (seznam SVT), které splňují podmínky pro udělení dotace, a to:

  • Tepelná čerpadla IVT, Hotjet a Regulus
  • Solární panely Regulus
  • Akumulační nádrže Regulus

Na přání klienta ale umíme zajistit i jinou technologii a podřídit její fungování centrálnímu systému řízení KOBRA®.

Ve spolupráci s klientem, příp. i externím autorizovaným projektantem, jsme připraveni zpracovat podklady pro udělení státní dotace předem, aby měl klient jistotu, že na dotaci opravdu dosáhne (čtěte také záludnosti v dotacích). Po schválení dotace je třeba realizovat zakázku do půl roku, což za podmínky řádné připravenosti stavby pro nás není problém splnit.

Speciální nabídka ADP CZ pro zájemce o státní dotace: konzultace a pomoc s přípravou žádosti o dotaci ZDARMA!