O programu Zelená úsporám

Státní fond životního prostředí ČR

Program Zelená úsporám je rozsáhlý dotační program Státního fondu životního prostředí určený pro úspory energie v rodinných a bytových domech. Dotace jsou určeny především na zateplení domů (fasád, střech i výměnu oken) a náhrady starých nevyhovujících kotlů na uhlí aj. za ekologičtější zdroje tepla, příp. na pořízení těchto alternativních zdrojů vytápění do novostaveb. Součástí programu jsou i dotace na tepelná čerpadla a solární kolektory pro ohřev užitkové vody a přitápění.

Podstatným rozdílem mezi dotacemi v rámci programu Zelená úsporám a předchozími dotačními programy je skutečnost, že každý, kdo splní podmínky tohoto dotačního programu, má na peníze nárok. Program Zelená úsporám poběží od 1.4.2009 až do 31.12.2012 a je na něj vyčleněno zhruba 25 miliard Kč (jen pro rok 2009 až 10 miliard Kč). Nejedná se o prostředky ze státního rozpočtu ČR, ale o peníze získané prodejem emisních povolenek do Japonska. Na základě smluvních podmínek japonské strany nemůže ani žádná budoucí vláda peníze z programu Zelená úsporám použít na nic jiného, než na úspory energie a podporu alternativních zdrojů energie.

Zelená úsporám

V oblasti alternativních zdrojů energie jsou dotační podmínky ve stručnosti nastaveny takto:

Dotace na tepelná čerpadla:

Rodinný dům:

  • tepelná čerpadla země/voda nebo voda/voda 75 000 Kč
  • tepelná čerpadla vzduch/voda 50 000 Kč

Bytový dům:

  • tepelná čerpadla země/voda nebo voda/voda 20 000 Kč na bytovou jednotku
  • tepelná čerpadla vzduch/voda 15 000 Kč na bytovou jednotku

Dotace na tepelná čerpadla typu země/voda nebo voda/voda jsou vyšší než dotace u typu vzduch/voda, a to kvůli horšímu topnému faktoru a také vyšším provozním nákladům u čerpadel, odebírajících teplo ze vzduchu.

Dotace na solárně-termické panely:

Rodinný dům:

  • solární panely pro ohřev vody 55 000 Kč
  • solární panely pro ohřev vody a přitápění 80 000 Kč

Bytový dům:

  • solární panely pro ohřev vody 25 000 Kč na byt
  • solární panely pro ohřev vody a přitápění 35 000 Kč na byt

Jednotlivé dotace v programu Zelená úsporám lze kombinovat a získat tak za kombinaci jednotlivých opatření ještě další bonus.

Do 31.3.2010 nebo vyčerpání rezervované částky je také možné čerpat mimořádnou dotaci na pořízení projektové dokumentace a energetického hodnocení, což jsou nutné dokumenty pro uznání hlavní dotace. V oblasti alternativních zdrojů energie bude zpracování podkladů podpořeno částkou 10 000 Kč na energetické hodnocení a 5 000 Kč na projektovou dokumentaci (u rodinného domu), resp. 15 000 Kč na každý dokument u bytového domu. V případě, kdy je solární systém použitý jen pro ohřev vody, stačí pouze projektová dokumentace.

Projektová dokumentace ukazuje zapojení zdroje a řízení vytápění, energetické hodnocení vypočítá měrnou potřebu tepla a z toho vyplývající potřebnou velikost zdroje.

Kompletní informace ke státním dotacím najdete na stránkách programu Zelená úsporám.

Více o nabídce ADP CZ pro zájemce o tepelná čerpadla a solární panely se státní dotací.