Kobra® a alternativní zdroje vytápění

Displej Kobra®

Inteligentní systém měření a regulace KOBRA® sice není podporován státní dotací, má ale svou důležitou roli coby nadřízený prvek systému vytápění včetně alternativních zdrojů na principu zónové regulace. KOBRA® tak dokáže určit, který zdroj vytápění (soláry, čerpadlo, plynový kotel apod.) je v dané chvíli nejefektivnější, a optimalizuje vytápění jednotlivých místností podle skutečné potřeby. Díky inteligentnímu řízení technologií KOBRA® získáme z celého systému vytápění další nezanedbatelné úspory energie (podle typu stavby a způsobu jejího využívání 15 – 35 %).

Důležitou předností systému KOBRA® je jeho využití pro zajištění regulace otopné soustavy objektu, což je jednou z podmínek pro udělení dotace (podrobněji v záludnosti v dotacích).

Více o technologii Kobra®